kuaim90快猫

kuaim90快猫

 此外感之寒凉,由太阳直透少阴,乃太阳与少阴合病也。牡蛎所消之瘰,即《神农本草经》所谓。

若虚寒之甚者,五味子∶性温,五味俱备,酸、咸居多。至第五日,所下渐少。

若犹虑其或不出汗,则少加连翘、蝉蜕诸药以为之引导,服后复杯之顷,其汗即出,且汗出后其病即愈,而不复有外感之热存留矣。 用甘草、粳米者,调和胃气以缓石药下侵也。

 近曾在津治一钱姓壮年,得伤寒证,三四日间延为诊视,其脉象洪滑甚实,或七八动一止,或十余动一止,其止皆在左部,询其得病之由,知系未病之前曾怒动肝火,继又出门感寒,遂得斯病,因此知其左脉之结乃肝气之不舒也。然其四条之中,显有与经旨相反之两条,若必奉之为金科玉律,则此救颠扶危挽回人命之良方,几将置之无用之地。

 按鲢鱼为常食之物,甘草又为药中常用之品,苟此二物相反,疏方用甘草时即当戒其勿食鲢鱼。有谓温病入手经不入足经者,有谓当分上中下三焦施治者,皆非确当之论,斟酌再四,惟仍按《伤寒论》六经分治乃为近是。

至于方后诸多加减,又皆各具精义,随诸证之变化,而遵其加减诸法,用之自能奏效无误也。然月信通者服之,或至过通,而月信之不通者服之,即不难下通。

Leave a Reply